Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro Město Bílina jeho organizační složky a vybrané příspěvkové organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2021 28.02.2021 10:00
Nákup knih v roce 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.01.2021 12.01.2021 10:00
Nákup knih v roce 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.01.2021 07.01.2021 10:00
Nákup knih v roce 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.01.2021 06.01.2021 10:00
Nákup volnočasových poukázek pro MP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.12.2020 10.12.2020 23:59
Dodávka plynové výklopné smažící pánve do školní kuchyně na ZŠ Bílina, Aléská 270plynové výklopné smažící pánve do školní kuchyně na ZŠ Bílina, Aléská 270
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2020 03.12.2020 10:00
Revize datových rozvaděčů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2020
Zajištění péče o opuštěná a týraná zvířata - psy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2020 24.11.2020 10:00
Pořízení licencí Windows server 2019 Datacenter
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020 16.11.2020 08:00
Školení na kybernetickou bezpečnost na 1 rok pro 100 účastníků
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2020
Pořízení technického vybavení z mimořádných prostředků určených na možnost realizovat online výuku - 2ks notebooků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.10.2020 02.10.2020 14:00
Pořízení technického vybavení z mimořádných prostředků určených na možnost realizovat online výuku - 20ks notebooků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.10.2020 02.10.2020 13:00
Pořízení technického vybavení z mimořádných prostředků určených na možnost realizovat online výuku - 20ks tabletů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.10.2020 02.10.2020 11:00
Mimořádné prostředky pro veřejné Základní školy na nákup digitálních učebních pomůcek v roce 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.09.2020 22.09.2020 07:00
Obnovení kamerového bodu MKDS Aléská
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.08.2020 31.08.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016