Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup volnočasových poukázek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.12.2021 09.12.2021 07:00
Kontejnerové vozidlo s hydraulickým nakládacím jeřábem, drapákem a dvěma kusy kontejnerů
podlimitní Zadáno 02.12.2021 20.12.2021 12:00
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2021 02.12.2021 10:00
Dodání čerpadla a jeho příslušenství pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2021 25.11.2021 08:00
Next-generation firewall včetně zabezpečení koncových bodů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2021 29.11.2021 06:00
Údržba Lukovského potoka na pozemcích města Bílina
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2021 19.11.2021 12:00
Provádění vnitřní ostrahy objektu Městského úřadu Bílina a informační služby pro veřejnost
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2021 11.11.2021 12:00
Dodání tělových kamer pro potřeby Městské policie včetně software.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.10.2021 08.11.2021 08:00
Dodání multifunkční tiskárny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.10.2021 08.11.2021 08:00
Zajištění péče o opuštěná a týraná zvířata - psy a kočky
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2021 04.11.2021 13:00
Dodávka 15 kusů tabletů včetně pera dobíjecího kufru
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2021 22.10.2021 10:00
Pořízení vizuální nástěnky - informačního centra Ámos vision
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.10.2021 07.10.2021 00:00
Dodávka obrazovek pro Městský kamerový a dohledový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2021 22.10.2021 08:00
Dodávka PC pro Městský kamerový a dohledový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2021 22.10.2021 08:00
Zavedení systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 ve městě Bílina
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2021 19.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016