Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro Město Bílina jeho organizační složky a vybrané příspěvkové organizace v roce 2020
Odesílatel Miloslav Dvořák
Organizace odesílatele Město Bílina [IČO: 00266230]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.10.2019 10:20:14
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:
zadavatel v zadávacích podmínkách požaduje mimo jiné:

Účastník předloží prostou kopii akreditace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a pro vedoucí úředníky místních samospráv v oblasti ochrany osobních údajů podle Nařízení GDPR v souladu s požadavky zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Naše společnost je akreditovanou institucí u MVČR dle příslušného zákona. V současné době máme požádáno o udělení akreditace, přičemž rozhodnutí pravděpodobně bude až po 4. 11. 2019, neboť správní lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dní. Bude zadavatel akceptovat předložení akreditace instituce a potvrzené podání žádosti o akreditaci příslušného vzdělávacího programu, přičemž vydaná akreditace bude předložena před podpisem smlouvy?

Odpověď:
Bylo rozhodnuto ponechat zadávací dokumentaci v původním znění beze změn, tj. akreditace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a pro vedoucí úředníky místních samospráv v oblasti ochrany osobních údajů musí být součástí nabídky.

Miloslav Dvořák
Vedoucí oddělení informatiky