Veřejné zakázky města Bílina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Bílina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba Lukovského potoka na pozemcích města Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2022 14.12.2022 12:00
Odklizení technologických konstrukcí z objektu čp. 228 v areálu bývalého pivovaru v Bílině
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2022 14.12.2022 08:00
Dodávky stravenek a benefitních poukázek v období 2023 – 2027, Bílina - II.
nadlimitní Příjem nabídek 28.11.2022 11.01.2023 16:00
Stavebně technický průzkum areálu bývalého pivovaru v Bílině
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 06.12.2022 08:00
Provádění vnitřní ostrahy objektu Městského úřadu Bílina a informační služby pro veřejnost
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2022 05.12.2022 10:00
Odborné poradenství v oblasti technické specifikace Modernizace měření úsekové rychlosti v Bílině
VZ malého rozsahu Zadávání 09.11.2022
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu ze zdravotnického zařízení pro období 2023 - 2025
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2022 24.11.2022 10:00
Revitalizace cyklotrasy T 16.1 ulice Pod Bořní – zelená turistická trasa KČT – chata Pod Bořeněm, Bílina - II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.11.2022 05.12.2022 16:00
Vybudování přechodu pro chodce vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště Za Chlumem 728-730, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2022 23.11.2022 16:00
Projektová studie vč. inženýrské činnosti na nové kamerové body
VZ malého rozsahu Zadávání 02.11.2022
Stěhování technologie radiostanic pro Městskou policie do nové služebny
VZ malého rozsahu Zadávání 02.11.2022
Dodávka a instalace 5 kamerových bodů v Bílině
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.10.2022 04.11.2022 08:00
Dodávky stravenek a benefitních poukázek v období 2023 – 2027, Bílina
nadlimitní Hodnocení 26.09.2022 09.11.2022 16:00
Stavební pozemky Za Chlumem (lokalita ČSA a Litoměřická ul.) - I. etapa/sektor B, C a D
nadlimitní Příjem nabídek 28.08.2022 12.12.2022 16:00
Vybudování skateparku v lokalitě sídliště Za Chlumem, Bílina – III.
podlimitní Hodnocení 19.08.2022 19.10.2022 16:00
všechny zakázky