Veřejné zakázky města Bílina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Bílina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka světelné techniky pro Kulturní centrum v Bílině
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 06.04.2023 08:00
Modernizace veřejného osvětlení ve městě Bílina - etapa I.
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2023 03.04.2023 16:00
Oprava a nátěr dna bazénu, ochozu a brodítek pod sprchami na koupališti Kyselka Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 30.03.2023 11:30
Rekonstrukce kolumbárií A1, Městský hřbitov, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 03.04.2023 16:00
Projektová dokumentace – Oprava chodníku a veřejného osvětlení v ulici Litoměřická, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2023 04.04.2023 10:00
2023 Průběžná údržba travnatých ploch v sídlišti Za Chlumem a Srbsko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.03.2023 28.03.2023 10:00
Dodávka myčky černého nádobí
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2023 24.03.2023 08:00
Projektová dokumentace – Rekonstrukce rozvodů topné soustavy v objektu ZŠ Za Chlumem, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2023 31.03.2023 08:00
Dodávky stravenek a benefitních poukázek v období 2023 – 2027, Bílina - III.
nadlimitní Vyhodnoceno 18.01.2023 23.02.2023 16:00
Část 2 - Dodávka kamer MKDS - VZ0006
podlimitní Hodnocení 21.12.2022 23.01.2023 13:30
Část 1 - Dodávka rozšíření licencí analytického SW - VZ0003
podlimitní Hodnocení 21.12.2022 18.01.2023 14:30
Rozvoj městského bezpečnostního a situačního managementu v Bílině s podporou technologie sítí 5G (Rozvoj MKDS Bílina) - dodávky
podlimitní Zadávání 21.12.2022
Část 2 - Zajištění 5G konektivity -VZ0002 (projekt Datový koridor Bílina) a VZ0004 (projekt Rozvoj MKDS Bílina)
podlimitní Vyhodnoceno 21.12.2022 09.01.2023 14:30
Část 1 - Modernizace měření úsekové rychlosti v Bílině - VZ0001
podlimitní Vyhodnoceno 21.12.2022 09.01.2023 14:30
Datový a bezpečnostní koridor Bílina - úsek Bílinská (Datový koridor Bílina)
podlimitní Zadávání 21.12.2022
všechny zakázky