Veřejné zakázky města Bílina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Bílina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování osvětlení přechodu pro chodce v ulici Zadní, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2021 26.10.2021 07:00
Dodávka 15 kusů tabletů včetně pera dobíjecího kufru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.10.2021 22.10.2021 10:00
Rozšíření parkoviště v místě křížení ulic Jiráskova a Jižní, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.10.2021 27.10.2021 16:00
Dodávka obrazovek pro Městský kamerový a dohledový systém
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.10.2021 22.10.2021 08:00
Dodávka PC pro Městský kamerový a dohledový systém
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.10.2021 22.10.2021 08:00
Oprava ploché střechy objektu Žižkovo údolí 276/6, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.10.2021 18.10.2021 16:00
Zavedení systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 ve městě Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.09.2021 19.10.2021 10:00
Dodávka a implementace dvou elektronických úředních desek
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.09.2021 13.10.2021 16:00
Pronájem zařízení rychlého občerstvení na zimním stadionu v Bílině
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.09.2021 12.10.2021 10:00
Dodávka žacího malotraktoru a samojízdného mulčovace pro MTSB
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2021 11.10.2021 10:00
PD - Statické zajištění části objektu ZŠ Aléská, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2021 29.09.2021 10:00
PD - Rekonstrukce rozvodů topné soustavy v objektu ZŠ Lidická, Bílina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.09.2021 29.09.2021 13:00
Oprava rampy objektu Mateřské školy Síbova, Bílina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2021 20.08.2021 10:00
Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina
nadlimitní Vyhodnoceno 17.06.2021 10.08.2021 09:00
Výměna dožitých lavic na letním kině Kyselka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.06.2021 30.06.2021 10:00
všechny zakázky