Veřejné zakázky města Bílina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Bílina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Péče o zeleň v parku Kyselka, Bílina.
podlimitní Příjem nabídek 27.09.2023 18.10.2023 16:00
Stavební úpravy, vestavba a přístavba objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina - II.
podlimitní Příjem nabídek 27.09.2023 16.10.2023 16:00
Výměna dlažby pod kuchyní včetně podesty
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 09.10.2023 10:00
Dodávka síťového úložiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2023 06.10.2023 08:00
Dodávka a instalace 2 kusů elektrických bojlerových konvektomatů a 1 kusu elektrického injekčního konvektomatu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2023 03.10.2023 12:00
Zajištění pozednice krovu hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2023 27.09.2023 08:00
Přípojka elektro pro Pohádkový les, Bílina – III.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.09.2023 09.10.2023 10:00
Dodávka automatického očního perimetru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.09.2023 20.09.2023 10:00
Projektová dokumentace na obnovu střech objektů bývalého areálu pivovaru čp. 1, čp. 2, čp. 228 v Bílině
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.08.2023 09.10.2023 16:00
Oprava chodníků v ulici Aléská, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.08.2023 04.10.2023 16:00
Oprava chodníku a příjezdové cesty v ulici Mostecká, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.08.2023 11.10.2023 16:00
Výměna a doplnění nasvícení budovy radnice v Bílině
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.08.2023 07.09.2023 08:00
Dodávka a instalace 5 kamerových bodů v Bílině - 2023
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.07.2023 16.08.2023 08:00
Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina - část č. 2 NOVOSTAVBA
podlimitní Vyhodnoceno 30.05.2023 21.06.2023 16:00
Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina
podlimitní Zadávání 30.05.2023
všechny zakázky