Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka světelné techniky pro Kulturní centrum v Bílině
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 06.04.2023 08:00
Modernizace veřejného osvětlení ve městě Bílina - etapa I.
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2023 03.04.2023 16:00
Oprava a nátěr dna bazénu, ochozu a brodítek pod sprchami na koupališti Kyselka Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 30.03.2023 11:30
Rekonstrukce kolumbárií A1, Městský hřbitov, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 03.04.2023 16:00
Projektová dokumentace – Oprava chodníku a veřejného osvětlení v ulici Litoměřická, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2023 04.04.2023 10:00
2023 Průběžná údržba travnatých ploch v sídlišti Za Chlumem a Srbsko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.03.2023 28.03.2023 10:00
Projektová dokumentace – Rekonstrukce rozvodů topné soustavy v objektu ZŠ Za Chlumem, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2023 31.03.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016