Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava kolumbárií A2 včetně opravy hřbitovní zdi, Městský hřbitov, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 24.07.2024 16:00
Malířské práce v prostorách ZŠ Aléská, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 28.06.2024 10:00
Vybavení školy šatními skříňkami
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2024 25.06.2024 07:00
Zhotovení dřevěného přístřešku a zpevněné plochy v DDM Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2024 21.06.2024 08:00
Část III.: Nakládání s ostatním odpadem
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2024 10.07.2024 10:00
Část II.: Nakládání s bioodpadem
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2024 10.07.2024 10:00
Část I.: Nakládání se separovaným odpadem
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2024 10.07.2024 10:00
Rámcová dohoda na nákup pohonných hmot
nadlimitní Příjem nabídek 17.05.2024 25.06.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016