Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení školní kuchyně - kotel elektrický nepřímý 150 L
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.02.2024 14.03.2024 10:00
Rámcová dohoda na nákup pohonných hmot
podlimitní Příjem nabídek 23.02.2024 18.03.2024 12:00
Dodávka multifunkčního motorového vozidla
podlimitní Příjem nabídek 23.02.2024 18.03.2024 12:00
Oprava chodníku v ulici Litoměřická podél bytových domů č. p. 861 – 866, včetně opravy veřejného osvětlení, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2024 18.03.2024 16:00
Revitalizace vstupu, vrátnice ZŠ Za Chlumem, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 05.03.2024 08:00
Vybudování parkoviště od křížení ul. Litoměřická a Čapkova směrem k točně autobusů, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2024 13.03.2024 16:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v prostoru parku Kyselka v Bílině
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2024 06.03.2024 16:00
Oprava interiéru v objektu autodopravy pro účely výjezdové základny ZZS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2024 05.03.2024 10:00
Oprava veřejného osvětlení v Sídlišti U Nového nádraží u č. 683-690, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.02.2024 04.03.2024 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016