Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka světelné techniky pro Kulturní centrum v Bílině
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 06.04.2023 08:00
Modernizace veřejného osvětlení ve městě Bílina - etapa I.
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2023 03.04.2023 16:00
Oprava a nátěr dna bazénu, ochozu a brodítek pod sprchami na koupališti Kyselka Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 30.03.2023 11:30
Rekonstrukce kolumbárií A1, Městský hřbitov, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 03.04.2023 16:00
Projektová dokumentace – Oprava chodníku a veřejného osvětlení v ulici Litoměřická, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2023 04.04.2023 10:00
2023 Průběžná údržba travnatých ploch v sídlišti Za Chlumem a Srbsko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.03.2023 28.03.2023 10:00
Dodávka myčky černého nádobí
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2023 24.03.2023 08:00
Výměna dlažby na chodbě k tělocvičně včetně podesty
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2023 16.03.2023 10:00
Program pro pedagogické pracovníky "Minimalizace šikany"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2023 27.02.2023 07:00
Projektová dokumentace – Rekonstrukce rozvodů topné soustavy v objektu ZŠ Za Chlumem, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2023 31.03.2023 08:00
Uskutečnění aktivit programu primární prevence - Světlem k prevenci
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.02.2023 09.02.2023 00:00
Zajištění ubytování pro žáky během ozdravného pobytu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.02.2023 01.02.2023 00:00
Zajištění stravování pro žáky během ozdravného pobytu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.01.2023 27.01.2023 00:00
Vyklizení sutin z bývalého areálu pivovaru v Bílině - prostory v 2. NP a úklid prostor v 1 NP čp. 1/34, Litoměřická ulice.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.01.2023 25.01.2023 00:00
Zajištění zimního výcvikového kurzu 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.01.2023 24.01.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››