Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina
Odesílatel Adéla Kopřivová
Organizace odesílatele ISES ,s.r.o. [IČO: 64583988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.06.2021 13:20:51
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám tímto sdělujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení s názvem: „VYBUDOVÁNÍ PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ PRO ZLEPŠENÍ SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VE MĚSTĚ BÍLINA“.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.pdf (457.11 KB)