Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina
Odesílatel Adéla Kopřivová
Organizace odesílatele ISES ,s.r.o. [IČO: 64583988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2021 10:42:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

V souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám tímto sdělujeme vysvětlení/změnu zadávací
dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení s názvem:
„VYBUDOVÁNÍ PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ PRO ZLEPŠENÍ SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VE MĚSTĚ BÍLINA“.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.2.pdf (371.05 KB)