Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina
Odesílatel Adéla Kopřivová
Organizace odesílatele ISES ,s.r.o. [IČO: 64583988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.07.2021 08:58:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4

V souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám tímto sdělujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení s názvem:
„VYBUDOVÁNÍ PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ PRO ZLEPŠENÍ SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VE MĚSTĚ BÍLINA“.


Přílohy
- 03_Výkaz výměr_stavba 2_upravený.xls (94.00 KB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.4.pdf (434.30 KB)