Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka žacího malotraktoru a samojízdného mulčovace pro MTSB
Odesílatel Ilona Šmídlová
Organizace odesílatele Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace [IČO: 70885222]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2021 12:06:55
Předmět Výzva na dodávku žacího malotraktoru a samojízdného mulčovače pro MTSB“

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka žacího malotraktoru a samojízdného mulčovače pro Městské technické služby Bílina.
Nabízený předmět plnění musí být nový a musí splňovat veškeré aktuální předpisy a zákony upravující jeho provoz a používání a musí být homologován dle platných směrnic EU. Součástí dodávky je vyzkoušení a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy, veškerá související dokumentace pro obsluhu v českém jazyce.


Přílohy
- Výzva žací malotraktor a samojízdný mulčovač č.7 pro MTSB.pdf (181.64 KB)