Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pronájem zařízení rychlého občerstvení na zimním stadionu v Bílině
Odesílatel Ilona Šmídlová
Organizace odesílatele Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace [IČO: 70885222]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2021 10:33:06
Předmět Výzva - pronájem zařízení rychlého občerstvení na zimním stadionu v Bílině

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu v rámci tohoto zadávacího řízení je pronájem zařízení rychlého občerstvení na zimním stadionu v Bílině.
Zadavatel provede výběr nejvhodnější nabídky směřující k uzavření smlouvy o nájmu, kterou zájemci pronajme níže uvedené zařízení nacházející se na Zimním stadionu v Bílině. Smlouva o nájmu bude sjednána za účelem podnikání. Nájemce bude oprávněn níže uvedené zařízení pouze v souladu se svým podnikatelským oprávněním a účelem, pro který byl zkolaudován, tj. provozování občerstvení. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou


Přílohy
- Výzva pronájem zařízení rychlého občerstvení na zimním stadionu v Bílině.pdf (178.63 KB)