Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodání multifunkční tiskárny
Odesílatel Miloslav Dvořák
Organizace odesílatele Město Bílina [IČO: 00266230]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.03.2022 13:54:47
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážený uchazeči,

dle našich informací je na trhu dostatek strojů splňující minimální parametry uvedené v zadávací dokumentaci. Zadavatel tedy trvá na všech minimálních parametrech a jejich nedodržení může být důvodem pro vyřazení takové nabídky z hodnocení.

S pozdravem zadavatel