Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodání multifunkční tiskárny
Odesílatel Miloslav Dvořák
Organizace odesílatele Město Bílina [IČO: 00266230]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.03.2022 09:28:09
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

DOTAZ:
V technické specifikaci požadujete kapacitu tonerů min. 30.000 A4 CMY a 35.000 A4 K (s odůvodněním, že nyní máte 38.000 A4 K a 33.000A4 CMY při 5%).

Bude zadavatel akceptovat tonery CMY s kapacitou 24 000 výtisků A4, přičemž kapacita toneru černého požadovanou kapacitu přesahuje (naše kapacita 40 000 výtisků A4), což ve výsledku zajišťuje odpovídající komfort při vyměňování spotřebovaných tonerů?
Zadavatel by se měl chovat jako řádný hospodář a zajistit si prostor k ostatním nabídkám, aby měl možnost si vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku. A neupřednostňovat pouze velmi omezený okruh dodavatelů.

Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem

ODPOVĚĎ:
Vážený uchazeči,

dle našich informací je na trhu dostatek strojů splňující minimální parametry uvedené v zadávací dokumentaci. Zadavatel tedy trvá na všech minimálních parametrech a jejich nedodržení může být důvodem pro vyřazení takové nabídky z hodnocení.

S pozdravem zadavatel