Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodání multifunkční tiskárny
Odesílatel Miloslav Dvořák
Organizace odesílatele Město Bílina [IČO: 00266230]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2022 09:44:35
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

DOTAZ: Požadovaná kapacita tonerů nemá z našeho pohledu dostatečnou vypovídající hodnotu pro zadavatele, rozhodně není zárukou nižších provozních nákladů. Naopak vyšší kapacita tonerů může znamenat vyšší cenu spotřebního materiálu. Navrhujeme tento požadovaný parametr zrušit. Pokud si zadavatel na vyšší kapacitě tonerů trvá, prosíme o vysvětlení, v čem vidí přínos v tak striktně vymezeném požadavku. Pro subjekty pohybující se v oboru je trvání na určité kapacitě tonerů nepochopitelné. Záleží na ceně náplně, nikoliv na kapacitě toneru.

ODPOVĚĎ: Zadavatel trvá na minimálních parametrech kapacity spotřebního materiálu a při jejich stanovení vycházel ze stávajících kapacit, které ještě pro účely této veřejné zakázky snížil a nespatřuje žádnou výhodu v jejich dalším snížení.