Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Péče o zeleň v parku Kyselka, Bílina – II.
Odesílatel Ivana Merhoutová
Organizace odesílatele Ivana Merhoutová [IČO: 03527271]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.10.2023 18:49:14
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
zasíláme Vám výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem: "Péče o zeleň v parku Kyselka, Bílina - II."
Kompletní dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele pod odkazem: https://zakazky.bilina.cz/contract_display_1042.html.

S pozdravem

Ivana Merhoutová
administrátor VZ