Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na nákup pohonných hmot
Odesílatel Eliška Podroužková
Organizace odesílatele JUDr. Eliška Podroužková, advokátka [IČO: 03830128]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2024 12:19:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek ze dne 26.02.2024


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (190.84 KB)