Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění péče o opuštěná a týraná zvířata - psy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2020 24.11.2020 10:00
Pořízení licencí Windows server 2019 Datacenter
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020 16.11.2020 08:00
Školení na kybernetickou bezpečnost na 1 rok pro 100 účastníků
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2020
Pořízení technického vybavení z mimořádných prostředků určených na možnost realizovat online výuku - 2ks notebooků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.10.2020 02.10.2020 14:00
Pořízení technického vybavení z mimořádných prostředků určených na možnost realizovat online výuku - 20ks notebooků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.10.2020 02.10.2020 13:00
Pořízení technického vybavení z mimořádných prostředků určených na možnost realizovat online výuku - 20ks tabletů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.10.2020 02.10.2020 11:00
Mimořádné prostředky pro veřejné Základní školy na nákup digitálních učebních pomůcek v roce 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.09.2020 22.09.2020 07:00
Obnovení kamerového bodu MKDS Aléská
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.08.2020 31.08.2020 08:00
Rozšíření datové sítě ZŠ Za Chlumem v Bílině o bezdrátovou síť
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2020 04.08.2020 10:00
5-ti operační dřevoobráběcí stroj
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2020 29.07.2020 09:00
Smlouva o zajištění adaptačního kurzu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.07.2020 08.07.2020 09:00
Nákup učebnic
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.07.2020 08.07.2020 07:00
Upgrade stávajícího softwaru - licence pro Microsoft 365
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.07.2020 03.07.2020 11:00
Nákup učebnic
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2020 01.07.2020 00:00
Dodávka žákovských lavic a židlí
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2020 09.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016