Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revize elektrospotřebičů v roce 2022 v budovách městského úřadu, JSDHO a bytového domu
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.04.2022
Nákup dotykového panelu Ámos vision
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.04.2022 26.04.2022 10:00
Výměna dlažby na chodbách a v prostoru šaten - 7 kójí
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2022 10.05.2022 10:00
Malířské práce
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2022 09.05.2022 10:00
Národní plán obnovy - prevence digitální propasti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2022 22.04.2022 07:00
Vybavení třídy 1.stupně nábytkem
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2022 06.05.2022 10:00
Výměna podlahových krytin
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2022 06.05.2022 10:00
Dohledová služba na ZŠ Za Chlumem, Bílina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.04.2022 21.04.2022 00:00
Pořízení tech.vybavení školy - Národní plán obnovy - Digitální propast - 7 ks notebooků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2022 19.04.2022 13:05
Oprava dlažeb na ZŠ Za Chlumem
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2022 22.04.2022 10:00
Zajištění dopravy na ozdravný pobyt žáků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.04.2022 01.04.2022 18:00
Dodávka 10 kusů stolních počítačů do tříd
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2022 14.04.2022 10:00
Kamerový systém chodby školy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.03.2022 30.03.2022 08:00
Nákup učební pomůcky - Naučná stezka - lesní svět
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.03.2022 30.03.2022 08:00
Dodání multifunkční tiskárny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.03.2022 08.04.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016