Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Termín dodání
Jednotka: kalendářní měsíc
Popis:
(nepovinné)
Minimální hodnota dílčího kriteria je 1 měsíc
Maximální hodnota dílčího kriteria je 8 měsíců
Váha kriteria v hodnocení je 20%.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 20 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: 1 nepřekročitelné číselné minimum

8 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět