Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky „Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“ je dodávka podzemních kontejnerů na separaci papíru, plastu, skla a SKO (včetně provedení příslušných nutných stavebních prací), a pořízení velkoobjemových kontejnerů na separaci biologicky rozložitelného odpadu. Dále bude pořízeno 100 ks kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty, sklo a BRO).
Specifikace plnění je podrobně rozepsána v přílohách č. 3 a 7 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.08.2021 09:00
Datum zahájení: 17.06.2021 14:54