Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pronájem zařízení rychlého občerstvení na zimním stadionu v Bílině
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu v rámci tohoto zadávacího řízení je pronájem zařízení rychlého občerstvení na zimním stadionu v Bílině.
Zadavatel provede výběr nejvhodnější nabídky směřující k uzavření smlouvy o nájmu, kterou zájemci pronajme níže uvedené zařízení nacházející se na Zimním stadionu v Bílině. Smlouva o nájmu bude sjednána za účelem podnikání. Nájemce bude oprávněn níže uvedené zařízení pouze v souladu se svým podnikatelským oprávněním a účelem, pro který byl zkolaudován, tj. provozování občerstvení. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz)
Kontakt: Ing. Oľga Roučková – 602 168 332
e-mail: olga.rouckova@mtsbilina.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. Kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.10.2021 10:00
Datum zahájení: 23.09.2021 10:33