Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Péče o zeleň v parku Kyselka, Bílina – II.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění celoroční péče a údržby zeleně v lázeňském parku Kyselka v Bílině.
Lázeňský park prošel v letech 2022 – 2023 rozsáhlou revitalizací, která zahrnuje cca 75% plochy parku. Součástí lázeňského parku je však i pozemek p.č.1961/6 v k.ú. Bílina, který město získalo nedávno a v minulosti nebyl nijak udržován. Předpokládá se, že bude vyžadovat výrazně intenzivnější péči než zbylá revitalizovaná část lázeňského parku.
Lázeňský park disponuje plochou, která by měla být pravidelně sečena (dle pokynů pověřeného zaměstnance města Bílina ve vazbě na klimatické podmínky). Rozsah plochy k sečení je cca 30% z celkové plochy parku dle Katastru nemovitostí. V mapě plocha k sečení vyznačena modrým ohraničením (včetně přístupových cest).
Místo plnění: Teplice
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 11.12.2023 16:00
Datum zahájení: 25.10.2023 18:49
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: