Veřejná zakázka: Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 909
Systémové číslo: P23V00000061
Datum zahájení: 30.05.2023

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Zakázka je rozdělena na 2 části:
Část 1. – Demolice
Předmětem veřejné zakázky v části č.1 je demolice původní stavby správního objektu tenisových kurtů Kyselka, který je umístěn na adrese: Kyselská č. p. 410, Mostecké předměstí, 418 01 Bílina, st. p. č. 1912/2, 1912/1 v k. ú. Bílina.

Stávající objekt byl postaven v první polovině 20.století a následně byl v průběhu dalších let dostavěn do dnešní podoby. Jedná se o zděný objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech přibližně 39,8 x 6,4 metrů. Založení objektu je na betonových základových pásech s možnou výplní kameniva. Hloubka základových pasů se předpokládá okolo 1 metru. Základová deska se předpokládá o tl. 100 – 200 mm.

Jihozápadní (levá) část objektu se skládá ze dvou nadzemních podlaží s plochou střechou. Středový trakt je objekt o jednom nadzemním podlaží s valbovou střechou. Severovýchodní (pravá) část komplexu je objekt o jednom nadzemním podlaží s plochou střechou, s terasou o velikosti 7 x 15 metrů a pod terasou je umístěna skladovací místnost.

Součástí této části VZ je také přeložka dešťové kanalizace.
Předmět plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č.2 této ZD.

Část 2. – Novostavba
Předmětem veřejné zakázky v části č. 2 je stavba na adrese: Kyselská č.p. 410, Mostecké předměstí, 418 01 Bílina, st. p. č. 1912/2, 1912/1 v k. ú. Bílina. Stavba nové budovy jednopodlažního objektu, který nahradí původní demolovaný správní objekt (viz. Část VZ č. 1 – Demolice).

Stavba bude sloužit jako správní objekt tenisových kurtů, který bude zahrnovat dvě samostatné provozní části: občerstvení a tenisový klub.
Předmět plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 2 této ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 36 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Město Bílina
 • IČO: 00266230
 • Poštovní adresa:
  Břežánská 50/4
  41801 Bílina
 • Název oddělení: Odbor nemovitostí a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-032362

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz)

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy