Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební pozemky Za Chlumem (lokalita ČSA a Litoměřická ul.) - I. etapa/sektor B, C a D
Odesílatel Ivana Merhoutová
Organizace odesílatele Ivana Merhoutová [IČO: 03527271]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2022 08:30:47
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
zasíláme Vám odpověď na dodatečný dotaz č. 3 ze dne 20.10.2022. Součástí odpovědi na dotaz je i aktualizovaná příloha č.6 a posunutí termínu pro podání nabídek.

S pozdravem

Ivana Merhoutová
administrátor VZ


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č 3.pdf (503.31 KB)
- Priloha č.6 - Seznam členů realizačního týmu akt. k DI č.3.doc (73.50 KB)