Veřejná zakázka: Stavební pozemky Za Chlumem (lokalita ČSA a Litoměřická ul.) - I. etapa/sektor B, C a D

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 741
Systémové číslo: P22V00000189
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-034602
Datum zahájení: 28.08.2022
Nabídku podat do: 12.12.2022 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební pozemky Za Chlumem (lokalita ČSA a Litoměřická ul.) - I. etapa/sektor B, C a D
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění projektové dokumentace pro sektory B, C a D k území nové městské části na severovýchodním kraji města Bílina. Zadavatel požaduje komplexní služby zpracování geologického, hydrogeologického a korozního průzkumu, zajištění všech projektových prací a inženýrské činnosti k získání příslušných pravomocných povolení stavebního úřadu pro realizaci záměru, a to včetně specifikace všech potřebných podkladů, měření a průzkumů v rozsahu nezbytném pro řádné plnění díla. Vypracování dokumentace pro provádění stavby, kterou objednatel zamýšlí použít jako podklad pro výběr generálního zhotovitele stavby, včetně specifikace všech potřebných podkladů, měření a průzkumů v rozsahu nezbytném pro řádné plnění díla. Tj. vydání územního rozhodnutí, dodání kompletní projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace pro vydání stavebního povolení) v souladu s pokyny zadavatele a územní studie, zajištění inženýrské a administrativní činnosti pro zajištění vydání stavebního povolení. Dodání projektové dokumentace pro provádění stavby, dodání soupisu prací a dodávek pro vyhlášení zadávacího řízení na zástavbu sektorů B, C a D. A dále výkon autorského dozoru.
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele, který pro zadavatele ve vztahu k projektu „Infrastruktura pro rodinné domy Za Chlumem, Bílina – I. etapa/sektor B, C a D“ zajistí plnění následujících etap dle Smlouvy:
1) Geologický a hydrogeologický průzkum
2) Korozní průzkum v sektoru D a návrh opatření
3) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
4) Dokumentace pro vydání stavebního povolení
5) Dokumentace pro provádění stavby
6) Soupis prací a dodávek
• Zpracování kompletního a závazného položkového soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který splňuje požadavky na
strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
• Včetně závazku na poskytnutí součinnosti při odpovědích na dodatečné
dotazy podané účastníky o veřejnou zakázku v rámci Zadávacího řízení
na realizaci dle dodavatelem zpracované projektové dokumentace.
7) Autorský dozor

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj
 • Most
 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Město Bílina
 • IČO: 00266230
 • Poštovní adresa:
  Břežánská 50/4
  41801 Bílina
 • Název oddělení: Odbor nemovitostí a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-032362

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy