Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební pozemky Za Chlumem (lokalita ČSA a Litoměřická ul.) - I. etapa/sektor B, C a D
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění projektové dokumentace pro sektory B, C a D k území nové městské části na severovýchodním kraji města Bílina. Zadavatel požaduje komplexní služby zpracování geologického, hydrogeologického a korozního průzkumu, zajištění všech projektových prací a inženýrské činnosti k získání příslušných pravomocných povolení stavebního úřadu pro realizaci záměru, a to včetně specifikace všech potřebných podkladů, měření a průzkumů v rozsahu nezbytném pro řádné plnění díla. Vypracování dokumentace pro provádění stavby, kterou objednatel zamýšlí použít jako podklad pro výběr generálního zhotovitele stavby, včetně specifikace všech potřebných podkladů, měření a průzkumů v rozsahu nezbytném pro řádné plnění díla. Tj. vydání územního rozhodnutí, dodání kompletní projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace pro vydání stavebního povolení) v souladu s pokyny zadavatele a územní studie, zajištění inženýrské a administrativní činnosti pro zajištění vydání stavebního povolení. Dodání projektové dokumentace pro provádění stavby, dodání soupisu prací a dodávek pro vyhlášení zadávacího řízení na zástavbu sektorů B, C a D. A dále výkon autorského dozoru.
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele, který pro zadavatele ve vztahu k projektu „Infrastruktura pro rodinné domy Za Chlumem, Bílina – I. etapa/sektor B, C a D“ zajistí plnění následujících etap dle Smlouvy:
1) Geologický a hydrogeologický průzkum
2) Korozní průzkum v sektoru D a návrh opatření
3) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
4) Dokumentace pro vydání stavebního povolení
5) Dokumentace pro provádění stavby
6) Soupis prací a dodávek
• Zpracování kompletního a závazného položkového soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který splňuje požadavky na
strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
• Včetně závazku na poskytnutí součinnosti při odpovědích na dodatečné
dotazy podané účastníky o veřejnou zakázku v rámci Zadávacího řízení
na realizaci dle dodavatelem zpracované projektové dokumentace.
7) Autorský dozor
Místo plnění: Ústecký kraj
Most
Teplice
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 12.12.2022 16:00
Datum zahájení: 28.08.2022 23:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: