Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Lhůta dodání v měsících
Jednotka: Kalendářní měsíc
Popis:
(nepovinné)
Minimální hodnota kritéria: 24 měsíců od podpisu smlouvy
Maximální hodnota kritéria: 36 měsíců od podpisu smlouvy
Jako ekonomicky nejvýhodnější s vahou kritéria 30 % bude vyhodnocena nabídka s nejkratší lhůtou dodání.

Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 30 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: 24 nepřekročitelné číselné minimum

36 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět