Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na nákup pohonných hmot
Odesílatel Eliška Podroužková
Organizace odesílatele JUDr. Eliška Podroužková, advokátka [IČO: 03830128]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.03.2024 14:56:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek ze dne 06.03.2024


Přílohy
- Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2.pdf (212.92 KB)
- Výzva k podání nabídky_aktualizovaná.docx (96.52 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy - Rámcová dohoda_aktualizovaná.docx (63.38 KB)
- Příloha č. 1 RD - Základní podmínky pro používání karet_aktualizovaná.docx (34.39 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Nabídková cena_aktualizovaná.xlsx (18.43 KB)