Profil zadavatele: Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina

  • Název: Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina
  • IČO: 63788047
  • Adresa:
    Mírové náměstí 21/16
    41801 Bílina
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.bilina.cz/profile_display_101.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení