Profil zadavatele: Město Bílina

  • Název: Město Bílina
  • IČO: 00266230
  • Adresa:
    Břežánská 50/4
    41801 Bílina
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.bilina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-032362
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00266230

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka světelné techniky pro Kulturní centrum v Bílině
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 06.04.2023 08:00
Modernizace veřejného osvětlení ve městě Bílina - etapa I.
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2023 03.04.2023 16:00
Rekonstrukce kolumbárií A1, Městský hřbitov, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 03.04.2023 16:00
Projektová dokumentace – Oprava chodníku a veřejného osvětlení v ulici Litoměřická, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2023 04.04.2023 10:00
Projektová dokumentace – Rekonstrukce rozvodů topné soustavy v objektu ZŠ Za Chlumem, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2023 31.03.2023 08:00
Vyklizení sutin z bývalého areálu pivovaru v Bílině - prostory v 2. NP a úklid prostor v 1 NP čp. 1/34, Litoměřická ulice.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.01.2023 25.01.2023 00:00
Dodávky stravenek a benefitních poukázek v období 2023 – 2027, Bílina - III.
nadlimitní Vyhodnoceno 18.01.2023 23.02.2023 16:00
Pořízení a implementace softwarového nástroje k automatizaci/robotizaci procesů Městského úřadu Bílina
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2023 06.02.2023 15:00
Nákup knih v roce 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.01.2023 09.01.2023 10:00
Nákup knih v roce 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.01.2023 09.01.2023 10:00
Nákup knih v roce 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.01.2023 09.01.2023 10:00
Část 1 - Dodávka rozšíření licencí analytického SW - VZ0003
podlimitní Hodnocení 21.12.2022 18.01.2023 14:30
Část 1 - Modernizace měření úsekové rychlosti v Bílině - VZ0001
podlimitní Vyhodnoceno 21.12.2022 09.01.2023 14:30
Část 2 - Dodávka kamer MKDS - VZ0006
podlimitní Hodnocení 21.12.2022 23.01.2023 13:30
Část 2 - Zajištění 5G konektivity -VZ0002 (projekt Datový koridor Bílina) a VZ0004 (projekt Rozvoj MKDS Bílina)
podlimitní Vyhodnoceno 21.12.2022 09.01.2023 14:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››