Profil zadavatele: Město Bílina

  • Název: Město Bílina
  • IČO: 00266230
  • Adresa:
    Břežánská 50/4
    41801 Bílina
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.bilina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-032362
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00266230

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup dvou služebních vozidel pro MP Bílina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.01.2024 12.01.2024 12:00
Péče o zeleň v parku Kyselka, Bílina.
podlimitní Příjem nabídek 27.09.2023 18.10.2023 16:00
Stavební úpravy, vestavba a přístavba objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina - II.
podlimitní Příjem nabídek 27.09.2023 16.10.2023 16:00
Dodávka síťového úložiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2023 06.10.2023 08:00
Zajištění pozednice krovu hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2023 27.09.2023 08:00
Přípojka elektro pro Pohádkový les, Bílina – III.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.09.2023 09.10.2023 10:00
PD - Rekonstrukce terasy hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2023 04.09.2023 09:00
Projektová dokumentace na obnovu střech objektů bývalého areálu pivovaru čp. 1, čp. 2, čp. 228 v Bílině
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.08.2023 09.10.2023 16:00
Oprava chodníků v ulici Aléská, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.08.2023 04.10.2023 16:00
Oprava chodníku a příjezdové cesty v ulici Mostecká, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.08.2023 11.10.2023 16:00
Projektová dokumentace - Umístění dvou smart infokiosků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.08.2023 30.08.2023 00:00
Zpracování dokumentu Podklad pro hodnocení projektu IROP "Modernizace odborných učeben ZŠ Lidická"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.08.2023 28.08.2023 00:00
Výměna a doplnění nasvícení budovy radnice v Bílině
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.08.2023 07.09.2023 08:00
Mlatové plochy u parterové cesty v lázeňském parku Kyselka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.07.2023 27.07.2023 00:00
Dodávka a instalace 5 kamerových bodů v Bílině - 2023
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.07.2023 16.08.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››