Profil zadavatele: Město Bílina

  • Název: Město Bílina
  • IČO: 00266230
  • Adresa:
    Břežánská 50/4
    41801 Bílina
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.bilina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-032362
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00266230

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina - Část č.1 - Odstranění nevhodných povrchů uvnitř hlavní lázeňské budovy a ochrana historických dveřních křídel
podlimitní Příjem nabídek 01.12.2021 20.12.2021 16:00
Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina
podlimitní Zadávání 01.12.2021
Vybudování osvětlení přechodu pro chodce v ulici Zadní, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2021 17.12.2021 08:00
Stavební úpravy kancelářské budovy Městské policie, Želivského 52/3, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2021 15.12.2021 16:00
Rekonstrukce přečerpávací stanice a části kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2021 15.12.2021 16:00
Oprava příjezdové plochy a plochy u garáže v DDM Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2021 06.12.2021 09:00
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2021 02.12.2021 10:00
Dodání čerpadla a jeho příslušenství pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.11.2021 25.11.2021 08:00
Next-generation firewall včetně zabezpečení koncových bodů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2021 29.11.2021 06:00
Zajištění havarijního stavu hlavní budovy lázní Kyselka – revize stavu střešní krytiny a klempířských prvků
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2021 26.11.2021 08:00
Údržba Lukovského potoka na pozemcích města Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2021 19.11.2021 12:00
Oprava chodníku před ZŠ Praktická, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2021 15.11.2021 16:00
Provádění vnitřní ostrahy objektu Městského úřadu Bílina a informační služby pro veřejnost
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.10.2021 11.11.2021 12:00
Dodání tělových kamer pro potřeby Městské policie včetně software.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.10.2021 08.11.2021 08:00
Dodání multifunkční tiskárny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.10.2021 08.11.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››