Profil zadavatele: Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace

  • Název: Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace
  • IČO: 70885222
  • Adresa:
    Teplická 899
    41801 Bílina
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.bilina.cz/profile_display_6.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-011607

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava a nátěr dna bazénu, ochozu a brodítek pod sprchami na koupališti Kyselka Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 30.03.2023 11:30
2023 Průběžná údržba travnatých ploch v sídlišti Za Chlumem a Srbsko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.03.2023 28.03.2023 10:00
„Dodávka multifunkčního svozového vozidla pro podzemní kontejnery“
nadlimitní Vyhodnoceno 21.12.2022 26.01.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016