Profil zadavatele: Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace
  • IČO: 65639600
  • Adresa:
    Aléská 270
    41801 Bílina
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.bilina.cz/profile_display_9.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna dlažby na chodbě k tělocvičně včetně podesty
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2023 16.03.2023 10:00
Zajištění zimního výcvikového kurzu 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.01.2023 24.01.2023 09:00
Nákup učebnic - 2. stupeň šk. 2022/2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.08.2022 05.08.2022 10:00
Pořízení tech.vybavení školy - Národní plán obnovy - uč.pom. pro rozvoj myšlení a digitální kompetence
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 08:00
Dodávka nábytku do školní družiny a kabinetů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 30.06.2022 10:00
Dodávka univerzálního stroje, robota bez příslušenství do školní kuchyně
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 16.06.2022 10:00
Obstarání plavecké výuky pro šk.rok 2022/2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.05.2022 27.05.2022 08:00
Zajištění školy v přírodě 12. 9. - 16. 9. 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.05.2022 27.05.2022 08:00
Zajištění školy v přírodě 5. 9. - 9. 9. 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.05.2022 27.05.2022 08:00
Nákup učebnic
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.05.2022 25.05.2022 07:00
Malířské práce v prostorách ZŠ Aléská, Bílina
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2022 03.06.2022 10:00
Výměna dlažby na chodbách a v prostoru šaten - 7 kójí
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2022 10.05.2022 10:00
Pořízení tech.vybavení školy - Národní plán obnovy - Digitální propast - 7 ks notebooků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2022 19.04.2022 13:05
Dodávka 10 kusů stolních počítačů do tříd
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2022 14.04.2022 10:00
Zajištění zimního výcviku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.01.2022 28.01.2022 13:20
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››