Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky města Bílina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Bílina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sanace a odvodnění zdiva budovy ZŠ Lidická v Bílině
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2022 08.06.2022 08:00
Oprava označení objektů Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2022 07.06.2022 13:00
Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2022 13.06.2022 16:00
Malířské práce v prostorách ZŠ Aléská, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2022 03.06.2022 10:00
Projektová dokumentace – Rekonstrukce oddělení RHB v objektu Hornické nemocnice s poliklinikou s.r.o., Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2022 06.06.2022 10:00
Mobiliář - vnitřní vybavení místností novostavby správního objektu s bytovou jednotkou pro objekt koupaliště Kyselka, Bílina – II. zveřejnění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 06.06.2022 16:00
Vybavení školní kuchyně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 31.05.2022 10:00
Oprava rozvodů topné soustavy v objektu ZŠ Lidická, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 01.06.2022 16:00
Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina – II.
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2022 30.05.2022 16:00
Smlouva na zavedení a provoz informačního systému pro energetický management.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2022 27.05.2022 08:00
Projektová dokumentace – Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2022 25.05.2022 10:00
Interaktivní dotykové sestavy do 2 učeben
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2022 19.05.2022 12:00
Výměna výtahu na potraviny
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2022 19.05.2022 00:00
Projektová dokumentace – Vybudování parkovací plochy pro osobní automobily v ulici Jižní, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2022 24.05.2022 10:00
Výměna dveří na ZŠ Za Chlumem 824, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2022 17.05.2022 10:00
všechny zakázky