Veřejné zakázky města Bílina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Bílina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení školní kuchyně - kotel elektrický nepřímý 150 L
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.02.2024 14.03.2024 10:00
Rámcová dohoda na nákup pohonných hmot
podlimitní Příjem nabídek 23.02.2024 18.03.2024 12:00
Dodávka multifunkčního motorového vozidla
podlimitní Příjem nabídek 23.02.2024 18.03.2024 12:00
Oprava chodníku v ulici Litoměřická podél bytových domů č. p. 861 – 866, včetně opravy veřejného osvětlení, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2024 18.03.2024 16:00
Revitalizace vstupu, vrátnice ZŠ Za Chlumem, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 05.03.2024 08:00
Vybudování parkoviště od křížení ul. Litoměřická a Čapkova směrem k točně autobusů, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2024 13.03.2024 16:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v prostoru parku Kyselka v Bílině
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2024 06.03.2024 16:00
Oprava interiéru v objektu autodopravy pro účely výjezdové základny ZZS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2024 05.03.2024 10:00
Oprava veřejného osvětlení v Sídlišti U Nového nádraží u č. 683-690, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.02.2024 04.03.2024 16:00
Rekonstrukce a nasvícení přechodů pro chodce v ulici Pivovarská, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2024 21.02.2024 16:00
Sanace základů a obvodového zdiva skladu kuchyně na HNSP, Bílina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.01.2024 14.02.2024 11:00
Pořízení sběrných nádob a tašek na tříděný odpad, Bílina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.01.2024 05.02.2024 10:00
Revitalizace prostranství před Centrální školní jídelnou, Bílina
podlimitní Vyhodnoceno 08.01.2024 24.01.2024 16:00
Dodání a instalace automatizovaného archivačního systému - rotační kartotéky pro odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Městského úřadu Bílina, včetně zaškolení obsluhy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.12.2023 16.01.2024 10:00
Péče o zeleň v parku Kyselka, Bílina – II.
podlimitní Vyhodnoceno 25.10.2023 11.12.2023 16:00
všechny zakázky