Veřejné zakázky města Bílina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Bílina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina - Část č.1 - Odstranění nevhodných povrchů uvnitř hlavní lázeňské budovy a ochrana historických dveřních křídel
podlimitní Příjem nabídek 01.12.2021 20.12.2021 16:00
Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina
podlimitní Zadávání 01.12.2021
Vybudování osvětlení přechodu pro chodce v ulici Zadní, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2021 17.12.2021 08:00
Stavební úpravy kancelářské budovy Městské policie, Želivského 52/3, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2021 15.12.2021 16:00
Rekonstrukce přečerpávací stanice a části kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2021 15.12.2021 16:00
Oprava příjezdové plochy a plochy u garáže v DDM Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2021 06.12.2021 09:00
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2021 02.12.2021 10:00
Dodání čerpadla a jeho příslušenství pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.11.2021 25.11.2021 08:00
Zajištění havarijního stavu hlavní budovy lázní Kyselka – revize stavu střešní krytiny a klempířských prvků
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2021 26.11.2021 08:00
Údržba Lukovského potoka na pozemcích města Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2021 19.11.2021 12:00
Pracovní vozidlo s přílušenstvím
podlimitní Vyhodnoceno 01.11.2021 22.11.2021 10:00
Oprava chodníku před ZŠ Praktická, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2021 15.11.2021 16:00
Komunální vozidlo pro sběr a svoz parkových košů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2021 08.11.2021 10:00
Provádění vnitřní ostrahy objektu Městského úřadu Bílina a informační služby pro veřejnost
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.10.2021 11.11.2021 12:00
Dodání tělových kamer pro potřeby Městské policie včetně software.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.10.2021 08.11.2021 08:00
všechny zakázky