Veřejné zakázky města Bílina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Bílina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vzduchotechnika a zateplení půdních prostor městského divadla v Bílině - Design & Build
podlimitní Příjem nabídek 20.11.2023 06.12.2023 16:00
Péče o zeleň v parku Kyselka, Bílina – II.
podlimitní Příjem nabídek 25.10.2023 11.12.2023 16:00
Oprava chodníku v ulici Jižní u bytového domu č.p. 310 -313, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2023 27.11.2023 16:00
Projektová dokumentace na obnovu střech objektů bývalého areálu pivovaru čp. 1, čp. 2, čp. 228 v Bílině – II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2023 06.11.2023 16:00
Projektová dokumentace – Oprava chodníků a veřejného osvětlení v ulici Důlní, Bílina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.10.2023 13.11.2023 10:00
Ostraha majetku v areálech - Lázně Kyselka, Koupaliště Kyselka, Minigolf a Letní kino na Kyselce v Bílině, 2023/2024
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.10.2023 01.11.2023 16:00
Stavební úpravy, vestavba a přístavba objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina - II.
podlimitní Vyhodnoceno 27.09.2023 16.10.2023 16:00
Modernizace veřejného osvětlení ve městě Bílina - etapa I.
podlimitní Vyhodnoceno 15.03.2023 03.04.2023 16:00
Údržba Lukovského potoka na pozemcích města Bílina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.11.2022 14.12.2022 12:00
Stěhování technologie radiostanic pro Městskou policie do nové služebny
VZ malého rozsahu Zadávání 02.11.2022
Dodání multifunkční tiskárny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.03.2022 08.04.2022 08:00
Dodání tělových kamer pro potřeby Městské policie včetně software.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.10.2021 08.11.2021 08:00
Dodání multifunkční tiskárny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.10.2021 08.11.2021 08:00
všechny zakázky