Veřejné zakázky města Bílina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Bílina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky stravenek a benefitních poukázek v období 2023 – 2027, Bílina - III.
nadlimitní Příjem nabídek 18.01.2023 23.02.2023 16:00
Pořízení a implementace softwarového nástroje k automatizaci/robotizaci procesů Městského úřadu Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2023 06.02.2023 15:00
Projektová dokumentace – Rekonstrukce odborných ordinací ve 2.NP budovy B v objektu Hornické nemocnice s poliklinikou s.r.o., Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2023 01.02.2023 10:30
Dodávka dvou vozidel pro Městskou policii Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2023 30.01.2023 16:00
Část 2 - Dodávka kamer MKDS - VZ0006
podlimitní Hodnocení 21.12.2022 23.01.2023 13:30
Část 1 - Dodávka rozšíření licencí analytického SW - VZ0003
podlimitní Hodnocení 21.12.2022 18.01.2023 14:30
Rozvoj městského bezpečnostního a situačního managementu v Bílině s podporou technologie sítí 5G (Rozvoj MKDS Bílina) - dodávky
podlimitní Zadávání 21.12.2022
Část 2 - Zajištění 5G konektivity -VZ0002 (projekt Datový koridor Bílina) a VZ0004 (projekt Rozvoj MKDS Bílina)
podlimitní Vyhodnoceno 21.12.2022 09.01.2023 14:30
Část 1 - Modernizace měření úsekové rychlosti v Bílině - VZ0001
podlimitní Vyhodnoceno 21.12.2022 09.01.2023 14:30
Datový a bezpečnostní koridor Bílina - úsek Bílinská (Datový koridor Bílina)
podlimitní Zadávání 21.12.2022
Odborný a technický dozor a konzultační služby k projektu Rozvoj městského bezpečnostního a situačního managementu v Bílině s podporou technologie sítí 5G - VZ0005
podlimitní Vyhodnoceno 21.12.2022 09.01.2023 14:30
Mapový portál města Bílina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.12.2022 11.01.2023 15:00
Pořízení nástroje pro zajištění efektivní komunikace s osobami se zdravotním postižením (chatbot) – město Bílina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.12.2022 11.01.2023 15:00
„Dodávka multifunkčního svozového vozidla pro podzemní kontejnery“
nadlimitní Hodnocení 21.12.2022 26.01.2023 12:00
Komunikační strategie města Bílina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.12.2022 09.01.2023 10:00
všechny zakázky