Veřejné zakázky města Bílina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Bílina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Centrální školní jídelna Bílina – výměna ležaté kanalizace v objektu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2022 08.02.2022 08:00
Projektová dokumentace – Rekonstrukce odborných ordinací ve 2.NP budovy B v objektu Hornické nemocnice s poliklinikou s.r.o., Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2022 03.02.2022 10:30
Projektová dokumentace – Rekonstrukce oddělení RHB v objektu Hornické nemocnice s poliklinikou s.r.o., Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2022 03.02.2022 10:00
Oprava bytové jednotky č. 36 v DsPS Havířská 582 Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2022 02.02.2022 09:00
Dodávka a instalace parkovacích zábran na parkoviště u sportovní haly v ulici Studentská, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2022 27.01.2022 10:00
Revitalizace lázeňského parku Kyselka
nadlimitní Příjem nabídek 23.12.2021 26.01.2022 15:00
Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina - Část č.1 - Odstranění nevhodných povrchů uvnitř hlavní lázeňské budovy a ochrana historických dveřních křídel - II.
podlimitní Příjem nabídek 22.12.2021 07.02.2022 16:00
Multifunkční stroj pro zametání a zimní údržbu
podlimitní Hodnocení 13.12.2021 06.01.2022 10:00
Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina - Část č.2 – Úpravy přilehlých ploch hlavní lázeňské budovy za účelem odvodnění
podlimitní Hodnocení 02.12.2021 12.01.2022 16:00
Kontejnerové vozidlo s hydraulickým nakládacím jeřábem, drapákem a dvěma kusy kontejnerů
podlimitní Vyhodnoceno 02.12.2021 20.12.2021 12:00
Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina
podlimitní Zadávání 01.12.2021
Stavební úpravy kancelářské budovy Městské policie, Želivského 52/3, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.11.2021 15.12.2021 16:00
Rekonstrukce přečerpávací stanice a části kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.11.2021 10.01.2022 16:00
Komunální vozidlo pro sběr a svoz parkových košů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2021 08.11.2021 10:00
Dodání tělových kamer pro potřeby Městské policie včetně software.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.10.2021 08.11.2021 08:00
všechny zakázky