Veřejné zakázky města Bílina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Bílina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžná tržní konzultace k připravované veřejné zakázce - Návrh a realizace vertikální zelené stěny na budově ZUŠ v Bílině
podlimitní Příjem nabídek 22.06.2022 01.07.2022 12:00
Vybudování skateparku v lokalitě sídliště Za Chlumem, Bílina – II.
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2022 18.07.2022 16:00
Rekonstrukce bytů a společných prostor v ulici Důlní č. p. 425, Bílina – Mostecké předměstí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2022 13.07.2022 16:00
Stavebně historický průzkum areálu bývalého pivovaru v Bílině
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2022 04.07.2022 08:00
Dodávka nábytku do školní družiny a kabinetů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2022 30.06.2022 10:00
Výměna obkladů a dlažby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2022 10.06.2022 15:00
Rekonstrukce chodníku, veřejného osvětlení a přechodu pro chodce v ulici Sídliště Za Chlumem, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2022 27.06.2022 16:00
Odvodnění plochy u garáží v ulici Východní, Bílina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.05.2022 09.06.2022 10:00
Projektová dokumentace – Rekonstrukce odborných ordinací ve 2.NP budovy B v objektu Hornické nemocnice s poliklinikou s.r.o., Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2022 08.06.2022 10:00
Oprava označení objektů Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.05.2022 07.06.2022 13:00
Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2022 11.07.2022 16:00
Projektová dokumentace – Rekonstrukce oddělení RHB v objektu Hornické nemocnice s poliklinikou s.r.o., Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.05.2022 06.06.2022 10:00
Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina – II.
podlimitní Hodnocení 12.05.2022 30.05.2022 16:00
Smlouva na zavedení a provoz informačního systému pro energetický management.
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2022 27.05.2022 08:00
Projektová dokumentace – Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2022 25.05.2022 10:00
všechny zakázky