Veřejné zakázky města Bílina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Bílina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a instalace přístřešků kontejnerových stání tříděného odpadu v ul. Fügnerova, Bílina
VZ malého rozsahu Zadávání 17.04.2024 15.04.2024 10:00
Oprava hudebního altánu v lázeňském areálu Kyselka, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2024 30.04.2024 09:00
Rekonstrukce střechy Základní školy Za Chlumem 824 v Bílině
podlimitní Příjem nabídek 11.04.2024 29.04.2024 16:00
Modernizace veřejného osvětlení ve městě Bílina – II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 29.04.2024 15:00
Zpracování studie přístavby LDN s rehabilitací v areálu HNSP, Bílina
VZ malého rozsahu Zadávání 10.04.2024 10.04.2024 07:00
Nákup a instalace nového řídicího systému chlazení pro Zimní stadion v Bílině“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2024 23.04.2024 11:30
Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina
podlimitní Hodnocení 25.03.2024 17.04.2024 14:00
Sanace části obvodového zdiva, KD Fontána Za Chlumem, Bílina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2024 21.03.2024 11:00
Rámcová dohoda na nákup pohonných hmot
podlimitní Hodnocení 23.02.2024 18.03.2024 12:00
Dodávka multifunkčního motorového vozidla
podlimitní Hodnocení 23.02.2024 18.03.2024 12:00
Oprava chodníku v ulici Litoměřická podél bytových domů č. p. 861 – 866, včetně opravy veřejného osvětlení, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.02.2024 18.03.2024 16:00
Vybudování parkoviště od křížení ul. Litoměřická a Čapkova směrem k točně autobusů, Bílina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.02.2024 13.03.2024 16:00
Dodání a instalace automatizovaného archivačního systému - rotační kartotéky pro odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Městského úřadu Bílina, včetně zaškolení obsluhy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.12.2023 16.01.2024 10:00
Údržba Lukovského potoka na pozemcích města Bílina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.11.2022 14.12.2022 12:00
Dodání multifunkční tiskárny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.03.2022 08.04.2022 08:00
všechny zakázky