Veřejné zakázky města Bílina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Bílina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava kolumbárií A2 včetně opravy hřbitovní zdi, Městský hřbitov, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 24.07.2024 16:00
Zhotovení dřevěného přístřešku a zpevněné plochy v DDM Bílina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2024 21.06.2024 08:00
Oprava bytové jednotky č. 102 v bytovém domě Tyršova 320, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2024 20.06.2024 08:00
Část III.: Nakládání s ostatním odpadem
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2024 31.07.2024 10:00
Část II.: Nakládání s bioodpadem
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2024 31.07.2024 10:00
Část I.: Nakládání se separovaným odpadem
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2024 31.07.2024 10:00
Nakládání s odpady
nadlimitní Zadávání 31.05.2024
Rámcová dohoda na nákup pohonných hmot
nadlimitní Hodnocení 17.05.2024 25.06.2024 10:00
Dodávka a instalace přístřešků kontejnerových stání tříděného odpadu v ul. Fügnerova, Bílina
VZ malého rozsahu Zadávání 17.04.2024 15.04.2024 10:00
Modernizace veřejného osvětlení ve městě Bílina – II. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.04.2024 29.04.2024 15:00
Dodání a instalace automatizovaného archivačního systému - rotační kartotéky pro odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Městského úřadu Bílina, včetně zaškolení obsluhy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.12.2023 16.01.2024 10:00
Údržba Lukovského potoka na pozemcích města Bílina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.11.2022 14.12.2022 12:00
Dodání multifunkční tiskárny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.03.2022 08.04.2022 08:00
Dodání tělových kamer pro potřeby Městské policie včetně software.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.10.2021 08.11.2021 08:00
Dodání multifunkční tiskárny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.10.2021 08.11.2021 08:00
všechny zakázky