Veřejné zakázky města Bílina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Bílina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava kolumbárií A2 včetně opravy hřbitovní zdi, Městský hřbitov, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 24.07.2024 16:00
Malířské práce v prostorách ZŠ Aléská, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 28.06.2024 10:00
Vybavení školy šatními skříňkami
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2024 25.06.2024 07:00
Zhotovení dřevěného přístřešku a zpevněné plochy v DDM Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2024 21.06.2024 08:00
Vybavení třídy 1. stupně školním nábytkem
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2024 20.06.2024 10:00
Oprava bytové jednotky č. 102 v bytovém domě Tyršova 320, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2024 20.06.2024 08:00
Část III.: Nakládání s ostatním odpadem
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2024 10.07.2024 10:00
Část II.: Nakládání s bioodpadem
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2024 10.07.2024 10:00
Část I.: Nakládání se separovaným odpadem
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2024 10.07.2024 10:00
Výměna podlahových krytin
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2024 17.06.2024 10:00
Nakládání s odpady
nadlimitní Zadávání 31.05.2024
Výměna oken, Mírové náměstí č.p. 89 a 90, Bílina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.05.2024 11.06.2024 10:00
Rámcová dohoda na nákup pohonných hmot
nadlimitní Příjem nabídek 17.05.2024 25.06.2024 10:00
Oprava chodníku za budovou LDN A a B v areálu HNSP, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2024 31.05.2024 09:00
Dodávka a instalace přístřešků kontejnerových stání tříděného odpadu v ul. Fügnerova, Bílina
VZ malého rozsahu Zadávání 17.04.2024 15.04.2024 10:00
všechny zakázky