Veřejné zakázky města Bílina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Bílina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Malířské práce v prostorách ZŠ Aléská, Bílina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2023 19.06.2023 10:00
Dodávka nábytku do školní družiny a kabinetu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 16.06.2023 10:00
Opravy střechy garáží na pozemku p. p. č. 129/1, k. ú. Bílina, ul. Seifertova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.05.2023 19.06.2023 16:00
Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina - část č. 2 NOVOSTAVBA
podlimitní Příjem nabídek 30.05.2023 21.06.2023 16:00
Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina - část č. 1 DEMOLICE
podlimitní Příjem nabídek 30.05.2023 21.06.2023 16:00
Stavební úpravy, vestavba a přístavba objektu, Mírové náměstí 23/12, Bílina
podlimitní Příjem nabídek 30.05.2023 10.07.2023 16:00
Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina
podlimitní Zadávání 30.05.2023
Přípojka elektro pro Pohádkový les, Bílina - II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2023 06.06.2023 10:00
Změna č. 2 Územního plánu Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 05.06.2023 16:00
Dodávka komunálního vozidla s plošinou
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2023 26.05.2023 10:00
Výměna podlahové krytiny a obnova maleb v prostorách 1. PP, oddělení RHB na Hornické nemocnici s poliklinikou, Bílina
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2023 29.05.2023 10:00
Rekonstrukce mostů a ul. Horská, Bílina
podlimitní Hodnocení 10.05.2023 29.05.2023 14:00
Oprava fasády a střechy tělocvičny na Základní škole Lidická, Bílina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.05.2023 29.05.2023 14:30
Sanace skalního masivu v Teplické ulici, Bílina
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2023 12.07.2023 16:00
Revitalizace cyklotrasy T 16.1 ulice Pod Bořní – zelená turistická trasa KČT – chata Pod Bořeněm, Bílina – III.
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2023 31.05.2023 16:00
všechny zakázky