Veřejná zakázka: Nakládání s odpady

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 1187
Systémové číslo: P24V00000124
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-025158
Datum zahájení: 31.05.2024

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nakládání s odpady
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uložení odpadů pro Zadavatele.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 35 Zákona na 3 části, a to:

Část I.: Nakládání se separovaným odpadem
Předmět veřejné zakázky tvoří uložení nebo využití separovaného odpadu pro zadavatele.
Část II.: Nakládání s bioodpadem
Předmět veřejné zakázky tvoří uložení nebo využití veškerého bioodpadu pro zadavatele.
Část III.: Nakládání s ostatním odpadem
Předmět veřejné zakázky tvoří uložení nebo využití veškerého ostatního odpadu pro zadavatele.

Bližší zadávací podmínky specifické pro konkrétní části jsou uvedeny v sekci Části veřejné zakázky níže.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace
 • IČO: 70885222
 • Poštovní adresa:
  Teplická 899
  41801 Bílina
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-011607

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy