Veřejná zakázka: Projektová dokumentace – Oprava chodníků a veřejného osvětlení v ulici Důlní, Bílina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1038
Systémové číslo: P23V00000190
Datum zahájení: 17.10.2023
Nabídku podat do: 13.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace – Oprava chodníků a veřejného osvětlení v ulici Důlní, Bílina
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DÚR+DSP) a pro provádění stavby (DPS) díla „Oprava chodníků v ulici Důlní, Bílina“. Projektová dokumentace bude řešit opravu stávajícího asfaltového chodníku a veřejného osvětlení podél pravé strany komunikace v ulici Důlní směrem na Chudeřice. Zároveň bude vypracována tak, aby následná stavba na základě jejích podkladů mohla být realizována po etapách (každá samostatně). Počet etap bude minimálně dvě a maximálně čtyři, konkrétní počet a rozsah jednotlivých částí si odsouhlasí objednatel a zhotovitel na koordinační schůzce. Veřejné osvětlení požaduje zadavatel přemístit do zeleně, v místech, kde to není možné do kraje chodníku vzdálenějšího od vozovky. Kabeláž spojující jednotlivé stožáry veřejného osvětlení bude zabudována do země. Část chodníku, v délce cca 1,2 km, určená k rekonstrukci, je vyznačena na přiloženém výřezu z mapy. Povrchy budou obnoveny asfaltové, případně nahrazeny betonovou dlažbou. Bližší specifikaci si určí objednatel a zhotovitel na koordinační schůzce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 495 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj
 • Louny
 • Most
 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Město Bílina
 • IČO: 00266230
 • Poštovní adresa:
  Břežánská 50/4
  41801 Bílina
 • Název oddělení: Odbor nemovitostí a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-032362

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky