Veřejná zakázka: "Oprava přístupového chodníku v prostoru MŠ Čapkova 869, Bílina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 196
Systémové číslo: P20V00000126
Datum zahájení: 17.07.2020
Nabídku podat do: 30.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Oprava přístupového chodníku v prostoru MŠ Čapkova 869, Bílina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla jsou zednické práce v prostoru MŠ Čapkova v Bílině. Jedná se o vybourání stávajícího chodníku včetně schodiště a nahrazení chodníkem a schodištěm ze zámkové dlažby (schodiště s rozšířením na 200 cm a rozdělením na část se schody a rampu pro kočárky - zbývající část chodníku zůstane v původní šířce = jde o odstranění podkladu z kameniva drceného - ručně a podkladu z betonu - ručně, vytrhání obrubníků, odkopávky a prokopávky v hornině, obsypání objektu nad přilehlým původním terénem, úprava pláně se zhutněním. Podklad z kameniva hrubého drceného, podklad ze štěrkodrtě, kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší, osazení zahradních obrubníků betonových do lože z betonu, lože pro obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, bourání podlah z dlaždic betonových. Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku. Zařízení staveniště – zabezpečení.
Součástí zakázky je závěrečný hrubý úklid dotčených prostor.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 181 818 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace
 • IČO: 63788241
 • Poštovní adresa:
  Čapkova 869
  41801 Bílina

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky