Veřejná zakázka: Modernizace nákladního výtahu ve školní jídelně na ZŠ Aléská, Bílina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 868
Systémové číslo: P23V00000020
Datum zahájení: 07.02.2023
Nabídku podat do: 27.02.2023 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace nákladního výtahu ve školní jídelně na ZŠ Aléská, Bílina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění díla je modernizace nákladního výtahu ve školní jídelně na ZŠ Aléská, Bílina včetně vypracování a projednání projektové dokumentace pro provádění stavby/výrobní dokumentace.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále:
- demontáž stávajícího vybavení výtahové šachty a jeho následná nezávadná likvidace včetně případných dalších odpadů,
- předání příslušné výrobně montážní dokumentace v listinné podobě ve dvou vyhotoveních a samostatném CD/DVD/USB v elektronické podobě ve formátu *.pdf,
- zajištění příslušných zkoušek, zkušebních protokolů, atestů a revizí dle ČSN a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě nejméně ve dvou vyhotoveních,
- zajištění proškolení osob provozovatele,
- návrh provozního řádu výtahu.


S ohledem na předmět plnění v objektu zadavatele, zadavatel DOPORUČUJE, aby se dodavatelé zúčastnili prohlídky místa plnění. Více v bodě 12.2. této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 239 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj
 • Most
 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Město Bílina
 • IČO: 00266230
 • Poštovní adresa:
  Břežánská 50/4
  41801 Bílina
 • Název oddělení: Odbor nemovitostí a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-032362

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky