Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostů a ul. Horská, Bílina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 905
Systémové číslo: P23V00000057
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-029647
Datum zahájení: 10.05.2023
Nabídku podat do: 29.05.2023 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostů a ul. Horská, Bílina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce rozdělené na dvě etapy:
Etapa č. I – mostní konstrukce
Předmětem plnění etapy č. I zakázky je demontáž stávajících mostních konstrukcí v ul. Horská a jejich kompletní nahrazení. Po provedení demontáže mostních konstrukcí dojde k sanaci spodní stavby a přechodové oblasti. Vrchní část opěr bude odbourána a dojde k zhotovení nových ŽB úložných prahů. Svislé trhliny, které se zjistí po otryskání v líci opěr, se zainjektují.
Nosná konstrukce mostu bude tvořena ze 3 ks železobetonových prefabrikovaných desek tl. 450 mm spřažených vyspádovanou ŽB deskou tl. 140 – 200 mm z betonu C 30/37 XF3 prostě uloženého pomocí vrubových kloubů a elastomerových ložisek na ŽB úložné prahy. Nosná konstrukce bude izolována pásovou izolací s ochrannou vrstvou z litého asfaltu.
Etapa č. II – oprava pozemních komunikací
Předmětem plnění etapy č. II je provedení oprav místních komunikací v ul. Horská vč. pokládky asfaltu na nové mostní konstrukce. Stávající komunikace vykazuje poruchy způsobené nedostatečným odvodněním. Obrusná vrstva je tvořena převážně různorodými štěrkovými vrstvami, betonovou dlažbou a betonem.
V případě, že podloží bude tvořit nevhodný materiál, tak dojde k jeho výměně v tl. 300 mm (bude řešeno v průběhu stavby).
Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat v koordinaci se stavebními pracemi společnosti GasNet s.r.o., může nastat situace, kterou objednatel nemůže ovlivnit, a to že se stavební práce společnosti GasNet s.r.o. protáhnou, čímž dojde k nutnému posunutí termínu začátku realizace etapy č. II. Z toho důvodu si zadavatel vyhrazuje právo na posun začátku realizace etapy č. II

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Město Bílina
 • IČO: 00266230
 • Poštovní adresa:
  Břežánská 50/4
  41801 Bílina
 • Název oddělení: Odbor nemovitostí a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-032362

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky