Veřejná zakázka: Oprava ploché střechy objektu Žižkovo údolí 276/6, Bílina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 476
Systémové číslo: P21V00000168
Datum zahájení: 01.10.2021
Nabídku podat do: 18.10.2021 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava ploché střechy objektu Žižkovo údolí 276/6, Bílina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky jsou stavební úpravy – oprava ploché střechy již postaveného objektu letních šaten plavecké haly Bílina, Žižkovo údolí 276/6, 41801 Bílina. Jedná o montovaný skelet s ocelovou vazníkovou konstrukcí střechy s trapézovými plechy. Střecha domu je ve smyslu terminologie ČSN 73 1901-1 - plochá (tzn. střecha se sklonem vnějšího povrchu do 5 °), jednoplášťová (tzn. střecha zajišťující všechny funkce jedním střešním pláštěm), bez provozu (tzn. střecha, na které se počítá jen s pohybem poučených osob zajišťujících kontrolu a údržbu samotné střechy a doplňkových konstrukcí). Stropy jsou opatřeny podhledovými kazetami. Požadované stavební úpravy znamenají obnovení hydroizolační funkce střechy, zabránění zatékání do objektu a s tím související úpravu jeho vnějšího vzhledu. Zadavatel požaduje, jako součást stavebních úprav, odstranění stávající povlakové hydroizolace střechy stávající oplechování atik, vyspravení podkladů a provedení nové povlakové hydroizolace střechy s novým oplechováním atik. Podrobněji řeší přiložená projektová dokumentace a výkaz výměr. Účel užívání domu se nemění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 667 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Bílina
 • IČO: 00266230
 • Poštovní adresa:
  Břežánská 50/4
  41801 Bílina
 • Název oddělení: Odbor nemovitostí a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-032362

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky