Veřejná zakázka: Oprava chodníku u silnice I/13 v ulici Bílinská, Bílina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 629
Systémové číslo: P22V00000077
Datum zahájení: 21.04.2022
Nabídku podat do: 18.05.2022 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava chodníku u silnice I/13 v ulici Bílinská, Bílina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce stávající chodníku podél pravé strany silnice I/13 v ulici Bílinská od okružní křižovatky s ulicí Břežánská po okružní křižovatku s ulicí Pivovarská. Návrh řeší rekonstrukci stávající asfaltové chodníkové plochy podél silnice I/13, nový chodník je navržen z betonové zámkové dlažby. Rekonstrukce chodníku je navržena v šířce 3,0 m a v délce 123,0 m podél pravé strany silnice I/13 v ulici Bílinská od okružní křižovatky s ulicí Břežánská po okružní křižovatku s ulicí Pivovarská. Chodník bude proveden z betonové zámkové dlažby v zesílené skladbě o celkové tloušťce konstrukce 320 mm. Kladení dlažby bude do čtverců bez barevných prvků. Chodník podél komunikace silnice I/13 bude osazen do žulových obrubníků 25/20. Podrobné vyhotovení je uvedeno v projektové dokumentaci.
Stavba má běžné požadavky na bourací práce (bourání asfaltové komunikace, bourání asfaltového chodníku, bourání betonových obrubníků). Odstraněný materiál nebude deponován v místě stavby, bude ihned odvezen na skládku k tomuto účelu určenou. Odvoz materiálu zajistí dodavatel stavby. V rámci stavby je nutno zachovat a respektovat veškeré dřeviny rostoucí v okolí stavby a nepoškodit zejména kořenový systém, kmeny a koruny.
Okolní navazující plochy budou v rámci závěrečných prací ošetřeny dle projektové dokumentace.
Práce budou prováděny v klimaticky vhodném období. V průběhu stavby je nutné provádět kontroly hutně-ní v rozsahu metod a počtu zkoušek uvedených v ČSN 721006. Zhotovitel zajistí před zahájením zemních prací vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovatele přímo v terénu a v jejich blízkosti bude postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.
Součástí stavby není svislé dopravního značení. V případě zásahu do vodorovného dopravního značení (vodícího proužku) bude provedena jeho oprava.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 992 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj
 • Most
 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Město Bílina
 • IČO: 00266230
 • Poštovní adresa:
  Břežánská 50/4
  41801 Bílina
 • Název oddělení: Odbor nemovitostí a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-032362

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy