Veřejná zakázka: Revitalizace cyklotrasy T 16.1 ulice Pod Bořní – zelená turistická trasa KČT – chata Pod Bořeněm, Bílina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 735
Systémové číslo: P22V00000183
Datum zahájení: 24.08.2022
Nabídku podat do: 12.09.2022 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace cyklotrasy T 16.1 ulice Pod Bořní – zelená turistická trasa KČT – chata Pod Bořeněm, Bílina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je revitalizace společné stezky pro chodce a cyklisty v nezastavěném území.
Záměrem je rekonstrukce spočívající v rozšíření, částečného zpevnění trasy, zpevnění svahů a doplnění bezpečnostních prvků.
Začátek trasy je při ústí do ulice Jižní. Ulice Pod Bořní až na konec zástavby v délce cca 208 m je obslužnou komunikací zpevněnou recyklátem. Navazující současná cesta pro osobní vozidla je navržena k úpravě v délce 234 m až k zelené turistické značce. Další úsek, tj. již jen cesta pro pěší a cyklisty po zelené značce směr Bořeň, je navržena k úpravě v délce 858 m. Konec je při ústí na místní asfaltové komunikaci.
Úprava cesty spočívá zejména v rozšíření na min. 1,5 m se sklonem 2 % a s bezpečnostním odstupem 0,25 m na každou stranu se sklonem cca 8 %. Minimálně v tomto profilu (2 m) bude provedeno mýcení keřů, příp. kácení uschlých stromů. Svahy budou upraveny v základním sklonu 1:2, lokálně ve sklonu strmějším max. 1:1, případně zpevněny dřevěnou kulatinou.
Po sejmutí ornice, resp. hrabanky v tloušťce cca 15 cm bude zemina do hl. 7 - 15 cm promíchána se stabilizačním pojivem a příp. jemným štěrkem pomocí grejdru. V některých úsecích bude provedeno vyrovnání po-vrchu doplněním štěrkodrti fr. 32/63. Po srovnání pláně, vytvoření profilace příčného sklonu 2 % a zabudování svodnic bude provedeno zhutnění válcem. Následně bude rozprostřena štěrkodrť fr. 0/32 jako obrusná vrstva v celém úseku, aplikován vrchní penetrační postřik a provedeno závěrečné zhutnění.
Úprava ulice Pod Bořní (podél zástavby), která je již dnes zpevněná recyklátem, spočívá pouze v rozrušení vrchní vrstvy cca 15 cm, vytvoření profilace příčného sklonu 2,5 %, aplikaci stabilizačního pojiva, zhutnění, aplikaci vrchního penetračního postřiku a opětovném finálním zhutnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 727 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj
 • Most
 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Město Bílina
 • IČO: 00266230
 • Poštovní adresa:
  Břežánská 50/4
  41801 Bílina
 • Název oddělení: Odbor nemovitostí a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-032362

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků