Veřejná zakázka: Změna č. 2 Územního plánu Bílina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 928
Systémové číslo: P23V00000080
Datum zahájení: 16.05.2023
Nabídku podat do: 05.06.2023 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Změna č. 2 Územního plánu Bílina
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět zakázky spočívá v provedení prací a výkonů spojených s vypracováním Změny č. 2 Územního plánu Bílina dle zadání, resp. zprávy o uplatňování, která byla schválena Zastupitelstvem města Bílina dne 07.12.2022 (viz příloha č. 8 výzvy) a současně ve vyhotovení úplného znění ÚP Bílina (v jednotném standardu) po vydání Změny ÚP, a to pro celé správní území města/ územní příslušnost: Ústecký kraj, okres Teplice, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bílina. Tato územně plánovací dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a s jeho příslušnými prováděcími vyhláškami, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu specifikovaném v odst. 3.3 výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 650 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj
 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Město Bílina
 • IČO: 00266230
 • Poštovní adresa:
  Břežánská 50/4
  41801 Bílina
 • Název oddělení: Odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-032362

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz).

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky