Veřejná zakázka: Revitalizace lázeňského parku Kyselka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 527
Systémové číslo: P21V00000219
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.12.2021
Nabídku podat do: 26.01.2022 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace lázeňského parku Kyselka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby, a to revitalizace lázeňského parku Kyselka. V rámci poskytování těchto služeb dojde k obnově vegetace, a tím ke zvýšení biodiverzity v areálu lázeňského parku. Projekt je zaměřen na posílení ekosystémové funkce zeleně a biodiverzity a vytvoření tří vegetačních pater v areálu – stromové, keřové a bylinné. Zásahy prováděné na dřevinách v rámci realizace projektu budou vedeny s cílem prodloužení jejich životnosti a co nejdelšího setrvání na stanovišti. Park je rozdělen do dvou částí, na část parkovou a část lesoparku. V rámci tohoto území dojde k výsadbě 166 ks stromů, 526 okrasných keřů, 3450 ks půdopokryvných rostlin, 12300 ks cibulovin a založeno 4519,2 m2 travních porostů. Budou provedeny tři typy opatření pro posílení biodiverzity a entomologických biotopů v počtu 21 ks. V rámci realizace projektu budou i dodávky nového mobiliáře – odpadkových košů, laviček a dojde k obnově mlatové cesty v parteru. Předmětem veřejné zakázky je také provádění rozvojové péče, a to po dobu dvou let od převzetí výsadeb.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj
 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Město Bílina
 • IČO: 00266230
 • Poštovní adresa:
  Břežánská 50/4
  41801 Bílina
 • Název oddělení: Odbor dotací a projektů
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-032362

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bilina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky